UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

CHESTIONAR INDIVIDUAL

Stimate tânăr/tânără,

În continuarea cercetării din 2014-2015 la care ai participat și ai fost de acord să ne dai adresa de contact, te rugăm să răspunzi la întrebările din acest chestionar

Durează aproximativ 30 minute.

Nu trebuie să-ţi fie teamă că nu ştii sau că greşeşti răspunsurile, acesta nu e un test de cunoştinţe; aici toate răspunsurile sunt bune. Trebuie doar să scrii ceea ce crezi sau simţi tu.

E obligatoriu?

Nu ești obligat/ă să participi. Decizia de a participa e a ta. Totuşi, noi te rugăm să completezi chestionarul; acest lucru ne va ajuta foarte mult să îi cunoaştem mai bine pe cei de vârsta ta. Sperăm că ceea ce urmează va fi interesant și pentru tine.

Cine va vedea răspunsurile?

Numai echipa de cercetători va vedea chestionarul completat de tine. Datele vor fi prelucrate statistic, nu ne interesează individul ci cum răspund tinerii, în general, la întrebările noastre.

Cercetarea are loc cu sprijinul financiar obținut în cadrul proiectului POCU 123793 „Cercetător, viitor antreprenor – Noua Generație”, implementat de Universitatea Babeș-Bolyai” în parteneriat cu AJOFM Cluj, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Sunt de acord ca Universitatea Babeș-Bolyai să fie autorizată să proceseze datele mele personale, în baza Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și prelucrarea, stocarea/arhivarea datelor conform normelor legale incidente.

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul mai sus menționat, cu furnizarea datelor personale, precum și cu accesarea și prelucrarea acestora în bazele de date cu scopul implementării proiectului: „Cercetător, viitor antreprenor – Noua Generație”, implementat de Universitatea Babeș-Bolyai” în parteneriat cu AJOFM Cluj, proiect POCU 123793.

Declar că am luat la cunoștință de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679 / 2016, inclusiv despre drepturile pe care subiecții datelor cu caracter personal le dețin, dreptul la acces la date, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Dacă ai întrebări mă poți contacta pe adresa de e-mail raiusergiu@gmail.com sau la tel. 0770-145.206

Îți mulțumim !

Cluj-Napoca
2019